ไม่เชื่อในคน แต่เชื่อในความดี
ไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น ที่ได้ยิน แต่เชื่อในผลของความดี.
 

Comment

Comment:

Tweet

Hot!

#1 By Live a Live on 2015-01-22 21:35